Werken naar werk

 Werken naar werk vindt plaats in het Werkleerbedrijf Spectrum op het terrein van Emergis.

Voor wie

Werken naar werk is geschikt voor cliënten die voldoen aan deze voorwaarden:  

  • de cliënt is achttien jaar of ouder;
  • de cliënt heeft een diagnose autismespectrumstoornis;
  • de cliënt krijgt deeltijdbehandeling binnen Emergis of is opgenomen in het Spectrum; 
  • de cliënt wil werkzaam zijn in de maatschappij.

Doel

Vaardigheden in kaart brengen.
Nieuwe vaardigheden aanleren door middel van training
Een geschikte werkplek vinden in de maatschappij

Activiteiten

  • werkvaardigheden in kaart brengen door middel van een werkprofiel;
  • nieuwe werkvaardigheden aanleren en ontwikkelen;
    arbeidsgerelateerde sociale vaardigheden aanleren en ontwikkelen;
  • sollicitatietraining;
  • oriënteren op een passende werkplek in de maatschappij.

Duur

Begeleid werken is voor onbepaalde tijd.