Wie werkt hier

In het Werkleerbedrijf Spectrum werken mensen met een autisme-spectrum stoornis onder begeleiding van werkbegeleiders.

Voorwaarden?
Om bij het Werkleerbedrijf Spectrum te kunnen werken, heeft u een verwijzing nodig. Vaak is dit een behandelaar van Emergis. Ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u bij het Werkleerbedrijf Spectrum werken.
Uw plaats bij het Werkleerbedrijf Spectrum kan vergoed worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Soms moet u dan een eigen bijdrage betalen. Soms vergoeden gemeenten, het UWV, een zorginstelling of re-integratiebedrijf de kosten. Wanneer u in het kader van uw behandeling wordt verwezen naar het Werkleerbedrijf Spectrum, wordt werk en dagbesteding vergoedt vanuit Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Voorwaarden:

 • de cliënt is achttien jaar of ouder
 • de cliënt heeft een diagnose autismespectrumstoornissen
 • de cliënt krijgt deeltijdbehandeling binnen Emergis of is opgenomen op het Spectrum

 

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden via uw verwijzer. Na aanmelding krijgt u een rondleiding en intakegesprek.

Werken naar werk

 Werken naar werk vindt plaats in het Werkleerbedrijf Spectrum op het terrein van Emergis.

Voor wie

Werken naar werk is geschikt voor cliënten die voldoen aan deze voorwaarden:  

 • de cliënt is achttien jaar of ouder;
 • de cliënt heeft een diagnose autismespectrumstoornis;
 • de cliënt krijgt deeltijdbehandeling binnen Emergis of is opgenomen in het Spectrum; 
 • de cliënt wil werkzaam zijn in de maatschappij.

Doel

Vaardigheden in kaart brengen.
Nieuwe vaardigheden aanleren door middel van training
Een geschikte werkplek vinden in de maatschappij

Activiteiten

 • werkvaardigheden in kaart brengen door middel van een werkprofiel;
 • nieuwe werkvaardigheden aanleren en ontwikkelen;
  arbeidsgerelateerde sociale vaardigheden aanleren en ontwikkelen;
 • sollicitatietraining;
 • oriënteren op een passende werkplek in de maatschappij.

Duur

Begeleid werken is voor onbepaalde tijd. 

Begeleid werken

Begeleid werken vindt plaats in het Werkleerbedrijf Spectrum op het terrein van Emergis.

Voor wie

Begeleid werken is geschikt voor cliënten die voldoen aan deze voorwaarden:  

 • de cliënt is achttien jaar of ouder;
 • de cliënt heeft een diagnose autismespectrumstoornis;
 • de cliënt krijgt deeltijdbehandeling binnen Emergis of is opgenomen in het Spectrum; 
 • de cliënt heeft behoefte aan geïntegreerde zorg op het gebied van werken.

Doel

Werk doen dat zo goed mogelijk past  bij de wensen, mogelijkheden en kwetsbaarheid van de cliënt.

Activiteiten

De activiteiten tijdens begeleid werken zijn gericht op:

 • de werkomgeving voorspelbaar maken;
 • de werkvaardigheden in kaart brengen;
 • plezier krijgen/hebben in dagbestedingactiviteiten;
 • nieuwe werkvaardigheden ontwikkelen.

Duur

Begeleid werken is voor onbepaalde tijd.