Waarderingsprijs ggz en Aanmoedigingsprijs ggz

Op dinsdag 13 november jl. werd in de theaterzaal van Emergis tijdens de jaarlijkse verwenzorgmiddag de Waarderingsprijs ggz en Aanmoedigingsprijs ggz uitgereikt.

De Waarderings- en Aanmoedigingsprijs GGZ-Zeeland is een initiatief van zorgverzekeraar CZ, Klaverblad Zeeland en Emergis. De Waarderingsprijs is bedoeld als waardering voor mensen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor het welzijn van GGZ cliënten in Zeeland. De Aanmoedigingsprijs is voor mensen of initiatieven die de jury zijn opgevallen het afgelopen jaar.

De bezoekers van de Verwenzorgmiddag konden hun favorite werkleerbedrijf kiezen. Alle werkleerbedrijven van Emergis waaronderwerkleerbedrijf Spectrum, waren genomineerd. Dit jaar ging de prijs naar werkleerbedrijf Goes/Johannaplantsoen. Teamleider Vincent van den Dries kreeg de Wisseltrofee van de Waarderingsprijs ggz uitgereikt.
De Aanmoedigingsprijs ggz wordt jaarlijks uitgereikt aan een instelling of groep van mensen die zich sterk maakt voor de belangen van cliënten in de ggz. Dit jaar werd deze prijs aan Suzan Donk van Anoiksis uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. Alle prijzen zijn beschikbaar gesteld door Klaverblad en de CZ-groep.